INFORMATII LOCALE

7  MARTIE 2012

La Feteşti, începe contrucţia statiei de epurare.
Constructia staţiei de epurare de la Feteşti, ar putea fi demarată luna aceasta. Este posbil acest lucru, pentru că proiectul tehnic a fost deja realizat. Contractul Stație de epurare nouă – localitatea Fetești, județul Ialomița, în valoare de 20,92 milioane lei a fost semnat cu societatea Consola Grup Construct și are ca termen de finalizare luna Octombrie 2013. Construirea stației de epurare face parte din proiectul „Asistență Tehnică pentru Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă și Canalizare în Regiunea Constanța – Ialomița” care va fi implementat la Fetești și are o valoare totala de 22 milioane euro. Întregul proiect presupune lucrări de reabilitare a sursei de apă din frontul vechi de captare, prin înlocuirea conductei de pe lungime de aprox. 5 km , desnisiparea celor 10 foraje, reabilitarea a 15,5 km de rețea de distribuție apă potabilă în cartierul Fetești Oraș și refacerea tuturor branșamentelor aferente, construirea a 80 km de rețea de canalizare pentru cartierele Gară, Coloniști, Vlașca si Fetești Oraș, construirea a 9 stații de pompare apă uzată locale.  În luna februarie a fost semnat şi contractul pentru aceste lucrări, ceea ce înseamnă că în curând va începe realizarea lor.

Au început reînscrierile copiilor la grădiniţe.
Până pe 31 martie se desfăşoară  reînscrierile copiilor care au mai fost în grădiniţă iar înscrierile se vor desfăşura între 1 şi 30 aprilie. Pentru anul şcolar 2012-2013 vor fi 32.840 de locuri în grădiniţe şi 225 în învăţământul special preşcolar.  Conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, în cel mai scurt timp, date privind capacitatea grădiniţei (număr de copii pentru care a fost proiectată), numărul de copii aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013, pe grupe de vârste. De asemenea, în fiecare zi, la sfârşitul programului de lucru va fi afişat numărul co­piilor reînscrişi şi înscrişi în acel interval, din totalul disponibil.

Feteşti : La volan fără permis
Un bărbat a fost depistat de poliţiştii rutieri pe raza municipiului Feteşti, în timp ce se deplasa la volanul unui ansamblul auto format din tractor şi remorca, fără a avea permis de conducere.  Şoferul, un bărbat de 43 ani, din Făcăeni a fost oprit de poliţişti pe D.N.3B, iar în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.În cauză a fost întocmit dosar penal, urmând a se da soluţie prin parchet.

Regulile pentru rectificarea declaraţiilor fiscale au  intrat în vigoare la data de 3 martie 2012
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi că a fost publicat Ordinul ANAF nr. 144/2012, referitor la Regulile pentru rectificarea declaraţiilor fiscale şi că acesta a intrat în vigoare la data de 3 martie 2012.
            Procedura de îndreptare a erorilor se aplică în situaţia în care contribuabilul corectează declaraţiile fiscale prin depunerea la organul fiscal în a cărui rază teritorială işi  are domiciliul fiscal, a declaraţiilor fiscale rectificative cu suplimentarea/diminuarea obligaţiei fiscale initial declarată. Astfel, dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează numai pentru suma rezultată după corectare sau modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei obligaţiei fiscale şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
            După reanalizarea stingerilor şi recalcularea obligaţiilor fiscale accesorii, diferenţele de obligaţii fiscale accesorii se individualizează într-o Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma îndreptării erorilor în cazul depunerii de către contribuabili a unei declaratii rectificative.
            Pentru obligaţiile de plată prevăzute în Decizia de impunere, termenul de plată se calculează în funcţie de data comunicării acestora, astfel dacă decizia de impunere a fost comunicată în intervalul 1 - 15 din lună - termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, iar dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună - termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.